Dialysis

رژیم غذایی مناسب بیماران دیالیزی

  • sara modo
  • بیماران
  • بدون دیدگاه
رعایت رژیم غذایی مناسب در بیماران دیالیزی امری مهم می باشد. در این مقاله به بررسی رژیم غذایی مناسب بیماران دیالیزی می پردازیم. وظیفه تصفیه مواد زائد در بدن به عهده کلیه می باشد. کلیه ها سموم  را از طریق ادرار دفع می کنند. گاهی کلیه ها دچار نارسایی می شوند. رعایت یک رژیم غذایی...